top of page

Lebensfreude Gruppe

Öffentlich·4 Mitglieder

Bibliografia Literatury Polskiej Nowy Korbut Pdf Download VERIFIED


1 BIBLIOGRAFIA LITERATURY POLSKIEJ NOWY KORBUT Bolesław Prus (Aleksander Głowacki) Digitalizacja przeprowadzona w ramach zadania Cyfrowe zasoby dokumentacji literatury polskiej w wolnym dostępie realizowanego przez Fundację Akademia Humanistyczna w partnerstwie z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
bibliografia literatury polskiej nowy korbut pdf download8 WSTĘP Tom zawierający informacje bibliograficzne dotyczące Bolesława Prusa wyodrębniony został z jednolitego, alfabetycznie uporządkowanego ciągu haseł nazwiskowych Literatury pozytywizmu i Młodej Polski. Jest to uzasadnione zarówno niepospolitym znaczeniem dla kultury polskiej dzieł literackich i publicystycznych tego pisarza, jak i obfitością owych informacji bibliograficznych. Oba aspekty takiej decyzji mają swoje konsekwencje dla sposobu ich uporządkowania. Zasadniczo utrzymuje się i tu schemat korbutowego hasła, a więc podział na trzy części (biografia, twórczość, opracowania), porządek chronologiczny w układzie zapisów oraz unikanie nieczytelnej symboliki skrótów i odsyłaczy. (Zob. opis założeń takiego układu w tomie XIII Nowego Korbuta na s. 9 14). Modyfikacje tego schematu widoczne są przede wszystkim w obrębie części zatytułowanej Twórczość, a więc w bibliografii podmiotowej. Nie zastosowano bowiem żadnej selekcji i hierarchizacji utworów pisarza. Wymieniono jako osobną pozycję każdy tekst zarówno taki, który opublikowany został w formie samoistnego druku, jak i taki, który nie doczekał się wydania i znany był jedynie jako komponent zbioru lub znalazł miejsce tylko na łamach czasopisma, a także taki, który pozostawiony został przez pisarza w formie rękopisu lub o którym zachowała się jedynie informacja 0 jego istnieniu w postaci nie dochowanego do naszych czasów szkicu czy planu. Tytuły utworów Prusa wymienione zostały - niezależnie od ich objętości kolejno, zgodnie z zasadami układu korbutowego, w porządku chronologicznym według pierwszej znanej daty, związanej albo z momentem rozpoczęcia pisania utworu, albo pierwszej jego publikacji. Jeden rodzaj utworów stanowi jednak w tym względzie wyjątek - są to kroniki tygodniowe i felietony, które wyodrębniono w części Twórczość z rozdziału I Utwory, a skupiono w rozdziale II Współpraca z czasopismami 1 wydawnictwami zbiorowymi. Inne teksty, zaliczane także do kategorii bibliografii podmiotowej: przekłady, wydania zbiorowe, listy i materiały, zebrane są w osobnych rozdziałach, zgodnie ze schematem układu przyjętego w naszym wydawnictwie.


58 WYDANIA ZBIOROWE T. 4-6: Lalka. Wyd [właśc. 1929]. T. 8-10: Emancypantki. Wyd T : Faraon. Wyd ; toż wyd T. 15: Anielka. Wyd Pisma B. Prusa. T Red. I. Chrzanowski i Z. Szweykowski. Ze wstępem l. Chrzanowskiego i Z. Szweykowskiego. W-wa Pod znakiem PAL. T. 1: To i owo, właściwie zaś ani to, ani owo, czyli 48 powiastek dla pełnoletnich dzieci [właśc. 1934]. Zawartość: Dział I okazujący, że rymotwórstwo nie należy do najtrudniejszych zajęć: Poezja przyszłości; Agapit do Agaty; Przypowieść 0 gospodarzu Ignacu, gospodyni Ignacowej i o Wojtku parobku; Capriccio: O utrapieniach życiowych lamentacyj czworo; O rozkoszy życia wiejskiego; Na śmierć Filtusia. Dział II, z którego widać, że autor jest pesymistą, a mógłby być kaznodzieją: Dla nudzących się w podróży; Z notatek hreczkosieja; Do sercu naszemu najmilejszych braci literatów...; Mój sąsiad; Do panów rzemięśników warsiaskich; Zaściankowi politycy; Ognisko rodzinne; Z życia poety; Literaci; Li pani Piotrowej; Na Smolikowszczyźnie; Przed Kopernikiem; Filantropowie; Przyszłość prelegentów; Na Ujazdowie; Na prowincji; Na dworcu kolei; W Saskim Ogrodzie; Progresyści; Reklamy; Świat 1 poeta; Na majówce; Podróżni; Doradcy; Przyszłość literatury. Dział III. L isty ze starego obozu: l. O złudzeniach w życiu; II. O badaniu życia codziennego. Dział IV dowodzący, że nie godzi się sprzedawać publiczności czystego papieru: Idealista czy pozytywista?; Po nocy wszystkie koty szare; I tacy bywają; Telegram na prowincją; Szkolni koledzy; Z roczników chińskich; Wesoły gość; Wakacje; Z roczników chińskich; Na ulicy; W ogródku; Filozof i prostak. T. 2: Kłopoty babuni T. 3: Drobiazgi Zawartość: Pod szychtami; Ogród Saski; Kłopoty redaktora; Co to jest blaga?; Trzeba być grzecznym; Na Saskiej Kępie; Wigilia; Wystawa; Po co przyjechali?; Konkurs żniwiarek; Dziwna historia; Pan Wesołowski i jego kij; Doktór filozofii na prowincji; Wieś i miasto. T. 4: Pierwsze opowiadania Zawartość: Przygoda Stasia; Antek; Powracajaca fala; Michałko; Sieroca dola. T. 5-8: Szkice i obrazki. T Zawartość: T. 1: Nowy Rok; Żywy telegraf; Na wakacjach; Kocha nie kocha?... Katarynka; W górach; Kamizelka; Cienie; Pominięty; Przeklęte szczęście; Przy księżycu; Milknące głosy; Stara bajka; Pleśń świata. T. 2: Orestes i Pylades; On; Podwójny człowiek; Na pograniczu; Echa muzyczne; Pan Dudkowski i jego folwark; Orzechy dzieciństwa. T. 3: Anielka. T. 4: Dusze w niewoli. T. 9: Opowiadania wieczorne Zawartość: Pałac i rudera; Nawrócony; Z żywotów świętych; Pojednani; Sen Jakuba; Z legend dawnego Egiptu; Sen. T. 10: Placówka [właśc. 1934]. T : Lalka T ; Emancypantki T : Faraon T. 21: Dzieci T : Nowele. Opowiadania. Fragmenty. T T. 5 z posłowiem Z. Szweykowskiego. T Zawartość: Bal maskowy; Lokator poddasza; Memento; Powiastki cmentarne; Nieszczęśliwi; Sukienka balowa; Przygody Edzia; Miesiąc nektarowy; Bywa i tak na świecie; Co się z wielkiej idei zrobiło w małym miasteczku; Bądźmy ostrożni); Miłość ubogiego młodzieńca; W walce z życiem; Z Bielan; Na gwiazdkę. T Zawartość: Wielki los; Szkatułka babki; Straszna noc; Poznać siebie trudno; Norcio i Plunio; Najnowszy dialog Platona; Nagroda doczesna; Poeta i świat; Jeden z wielu; Zwierciadło. T Zawartość: Omyłka; Sława; Nowe prądy; Ze wspomnień cyklisty. T Zawartość: Z wypracowań małego Frania: O miłosierdziu; Widzenie; Bajka; Opowiadanie lekarza; Wojna i praca; Zemsta; Bez stypendium; Historia nieprawdopodobna; Dramat bez tytułu; Zagadka do nagrody; Czego Faust narobił w pewnej aptece?; Widziadła; Nic nie ginie; Dziwni ludzie; Skarb zakopany. T Zawartość: Przemiany Przeklęte szczęście. Miesiąc nektarowy. Pojednani. Widzenie. Nowele. [W-wa] 1939 Bibl. Uniw. Lud., Nowele. Moskwa 1943 Biblioteczka Związku Patriotów Pol. w ZSRR. Zawartość: Omyłka (fragment); On; Anielka (fragment); Na wakacjach; Anten; Michałko; Cienie; Kamizelka; Sen; Kłopoty redaktora Nowela pozytywistyczna. [Oprac.] Z. Grzybarska. Jerozolima 1944 Szkolna Bibl. na Wschodzie pod red. L. Kurdybachy nr 38. Zawartość [tu B. Prus]: Omyłka; Antek; Na wakacjach; Z legend dawnego Egiptu. 391a. Wybór poezji i prozy polskiej po 1863 roku. Tel-Aviv [około 1944]. Zawartość [tu B. Prus]: Omyłka (fragment); Lalka (fragment); Sen (pt. Sen studenta); Anielka (fragment); Na wakacjach (pt. Bohaterstwo); Faraon (fragment) Milknące głosy. Pleśń świata. Fragment Faraona. Szkocja 1945 Wydawnictwo Lit. Oddziału Opieki nad Żołn. Dtwa I Korp. nr Nowele. Paryż 1945 Książka Pol. we Francji. Zawartość: Omyłka (fragment); On; Anielka (fragment); Na wakacjach; Antek; Michałko; Cienie; Kamizelka; Sen; Kłopoty redaktora Nowele. [Chicago, b.r. w. ok. 1945] Nakładem Rady Polonii Amerykańskiej. Polish War Relief of USA. Zawartość: Antek; Cienie; Co to jest blaga?; Kamizelka; Katarynka; Lokator poddasza; Michałko; Na wakacjach; Omyłka; Pleśń świata; Sieroca dola; Stara bajka; Wieś i miasto Drobiazgi. Zbiorek nowel. Knechtsteden Zawartość: Faraon (fragment); Z legend dawnego Egiptu (wraz z: M. Konopnicka: Dym) Kamizelka. Omyłka. On. Anielka. Na wakacjach. Antek. Michałko. Cienie. Sen. Kłopoty redaktora. Newtown Nowele. Paryż 1946 Bibl.,,Sztandaru Pol."


83 II. MONOGRAFIE I SZKICE SYNTETYCZNE [A. Breza]: B. Prus (Aleksander Głowacki). Słowo 1887 nr 49-51, 54, 56. T. J eske-c hoiński: Ideały beletrystyki pozytywnej. Rola 1887 nr 25-26, 28, 30; toż pt. Typy i ideały pozytywnej beletrystyki polskiej. VI: B. Prus. Niwa 1887 nr 297 i odb. W-wa A. S. [A. Świętochowski]: A. Głowacki (B. Prus). Prawda 1890 nr 32-39; przedr. Pol. krytyka lit. T. 3. W-wa 1959 [fragm.]; w książce: T. Tyszkiewicz: B. Prus. W-wa 1971 [jw.]; w książce: Wybór pism krytycznoliterackich. W-wa 1973 [całość]. [Polem.: B. Prus: Kronika tygodniowa. Kur. Codz nr 282, przedr. Kroniki. T. 12. W-wa 1962; Poseł Prawdy [A. Świętochowski]: Liberum veto. Prawda 1890 nr 42; B. Prus: Słówko o krytyce pozytywnej. (Poemat realistyczny w 6-ciu pieśniach). Kur. Codz nr 3Ó8, 310, 311, 313, 314, 316 [zob. Twórczość poz. 237]; A. Ś. [A. Świętochowski]: Unikat literacki. Prawda 1890 nr 47-50, przedr. w książce: Wybór pism krytycznoliterackich. W-wa 1973; Gaz. Lubel nr 274; Notatki literackie. Gaz. Warsz nr 32; Polemiści i publiczność. Mucha 1890 nr 46 [wiersz]. W. Bogusławski: B. Prus. Bibl. Warsz t. 1 z. 1 s , z. 2 s I. M atuszewski: B. Prus. Sylwetka. Przegl. Tyg nr 10-13; przedr. pt. Prus artysta i filozof. W książce: Swoi i obcy. W-wa 1898; wyd. 2 W-wa W. Bukowiński: B. Prus. Gaz. Pol nr 26-28, 31. A. L ange: B. Prus. Tydzień dod. Kur. Lw nr S. Brzozowski: B. Prus. W książce: Współczesna powieść polska. Stanisławów 1906; przedr. w książce: Dzieła wszystkie. T. 6. W-wa 1936; Wiad. Pol. (Londyn) 1941 nr 46 [fragm.]; Szkice z historii lit. pol. Wybrał W. Weintraub. Londyn 1947 [fragm.]; Współczesna powieść i krytyka literacka. W-wa K. W ojciechowski: B. Prus. Ogł. fragm. Słowo Pol nr 237, 239. Wyd. osob. całości: Lw Bibl. Macierzy Pol. nr 82; wyd. 2. Z podobizną Prusa i słowem wstępnym J. Kallenbacha. Lw [właściwie 1924]; wyd. 3 Lw. 1931; wyd. 4 Lw [Rec.: K. W. Bartoszewicz. Książka 1913 nr 8; M. Kridl. Bibl. Warsz t. 1 z. 1 s ; W. Doda: Piękna książka o Prusie. Nowa Reforma 1925 nr 49]. L. W łodek: B. Prus. Zarys społeczno-literacki. Ogł. fragm.: Tyg. Ilustr nr 46 [pt. Prus o Sienkiewiczu]. Wyd. osob. całości: W-wa [1918]; wyd. 2 W-wa 1922 Bibl. Uniw. Lud. [Rec.: E. Czekalski: Książka o B. Prusie. Romans i Powieść dod. do Świata 1918 nr 39; Z. Dębicki: Książka o Prusie. Kur. Warsz nr 255, przedr. Gaz. Nar nr ; W. Hahn. Muzeum 1918 nr 10; G. Olechowski: O wielkim człowieku. Bluszcz 1918 nr 44; l. Chrzanowski. Rok Pol nr 4/5; W. Feldman. Nowa Reforma 1919 nr 360; M. Hysek: Z novych polskych prąci literarnć historickych. Casopis pro moderni filologii a literatury (Praga) R. 7 (1919/1921) nr 1 z listopada 1919; J. Kallenbach. Przegl. Powsz t. 141/142 nr 3]. J. S. Bystroń: Wyobraźnia artystyczna B. Prusa. Przegl. Warsz nr 11 i odb. [Polem.: Z. Wasilewski: O talencie Prusa. Dyskusja literacka. Gaz. Warsz nr ; przedr. w książce: Współcześni. W-wa 1924]. Z. W asilewski: A. Głowacki (B. Prus). W książce: Współcześni. Charakterystyka pisarzy i dzieł. W-wa [1924] s E. Lo G atto: B. Prus. U Europa Orientale (Rzym) 1926 nr [Rec.: J. Birkenmajer: O Prusie dla zagranicy. Ruch Lit nr 10], S. Baczyński: B. Prus. Nowele, Lalka, Emancypantki, Faraon. W-wa 1928 Charakterystyki Lit. S. Baczyński: B. Prus (A. Głowacki). W książce: Nasi powieściopisarze. W-wa [1928] Charakterystyki Lit. s O. F orst-battaglia: B. Prus. Wr Jahrbüchen für Kultur und Geschichte der Slaven. T. 5 z. IV. [Rec.: J. Birkenmajer: O Prusie dla zagranicy. Ruch Lit nr 10].


  • Info

    Willkommen in der Gruppe! Hier können sich Mitglieder austau...

    ​© 2023 Eva Istas             Impressum                 Datenschutz

    bottom of page